Αυθαιρετοι οι ισχυρισμοι περι αδυνατισματος σε διαφημιση γνωστου ροφηματος 

ΚοινοποίησηShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this pageEmail this to someone

Picture

Αυθαίρετους ισχυρισμούς υγείας χρησιμοποιούσε το προϊόν με την εμπορική ονομασία «sip and slim coffee» κατά τη διαφημιστική προβολή του σε όλα τα μέσα επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας (Σ.Ε.Ε.) εφόσον έλαβε υπόψη την καταγγελία καταναλωτή σχετικά με τη διαφημιστική προβολή του γνωστού ροφήματος, διαπίστωσε ότι οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται κατά την επικοινωνία του προϊόντος SIP and SLIM COFFEE, σε συνδυασμό με τα συστατικά του, οι οποίοι σαφώς υπόσχονται ή υπονοούν αδυνατιστική δράση αλλά και οποιαδήποτε άλλου είδους επίδραση του προϊόντος στον οργανισμό, δεν περιλαμβάνονται στη λίστα των επιτρεπόμενων ισχυρισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναλυτικά η απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τους ισχυρισμούς που προβάλλονται στη διαφημιστική επικοινωνία του προϊόντος είναι η ακόλουθη: 

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της την καταγγελία της καταναλώτριας, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία και τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση. Καταρχάς η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι αποτελεί πάγια θέση του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας και των Επιτροπών η επικοινωνία προϊόντων που συνδέεται με θέματα διατροφής και υγείας να αντιμετωπίζεται με εξαιρετική προσοχή, πέραν της καθιερωμένης διαφημιστικής δεοντολογίας, δεδομένου ότι λόγω έλλειψης εξειδικευμένων γνώσεων, τυχόν ασαφείς, ελλιπείς ή υπερβολικοί ισχυρισμοί μπορούν εύκολα να παραπλανήσουν τους καταναλωτές. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό, αναδεικνύεται αποτελεσματικά και ο ουσιαστικός και υπεύθυνος ρόλος που διαδραματίζει η διαφημιστική λειτουργία στην ενημέρωση της κοινής γνώμης. Ειδικότερα τις επικοινωνίες που υπόσχονται αδυνάτισμα η Επιτροπή τις αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία καθώς αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο μεγάλο μέρος του καταναλωτικού κοινού είναι ευάλωτο και εύκολα μπορεί να παραπλανηθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν κατά τη συνεδρίαση και συγκεκριμένα με έγγραφα του ΕΟΦ, το διαφημιζόμενο προϊόν SIP and SLIM COFFEE αποτελεί αφέψημα και δεν κατατάσσεται στην κατηγορία των συμπληρωμάτων διατροφής. Επομένως οφείλει να εφαρμόζει τις διατάξεις που ρυθμίζουν την επικοινωνία και προώθηση των τροφίμων (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών) και ειδικότερα τον Κανονισμό 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς υγείας και διατροφής. Ο εν λόγω Κανονισμός προβλέπει ότι απαγορεύονται οι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εάν αυτοί δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας του Κανονισμού 432/2012. Επειδή σύμφωνα με όσα διεξοδικά συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται στην υπό κρίση επικοινωνία του προϊόντος SIP and SLIM COFFEE, σε συνδυασμό με τα συστατικά του, οι οποίοι σαφώς υπόσχονται ή υπονοούν αδυνατιστική δράση αλλά και οποιαδήποτε άλλου είδους επίδραση του προϊόντος στον οργανισμό, δεν περιλαμβάνονται στη λίστα των επιτρεπόμενων ισχυρισμών, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η χρήση τους παραβιάζει το άρθρο 1 του ΕΚΔ-Ε. Ομοίως, και οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται με τη μορφή επώνυμης μαρτυρίας και ευθέως δηλώνουν ή εμμέσως υπονοούν αδυνάτισμα ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στον οργανισμό, δεν είναι θεμιτοί, καθώς – ανεξάρτητα από την αλήθεια και γνησιότητά τους – υποστηρίζουν και επικοινωνούν προς τον καταναλωτή μηνύματα που δεν είναι επιτρεπτά σύμφωνα με τη νομοθεσία. Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία του προϊόντος SIP and SLIM COFFEE μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση, προσκρούει στο άρθρο 1 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως άμεσα σε όλα τα μέσα που εμφανίζεται και στη συσκευασία και φυλλάδιο του προϊόντος. Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον άρθρο 13.Ζ του Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Επισημαίνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της παρούσας. Υπενθυμίζουμε σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής, προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες. 
ΚοινοποίησηShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this pageEmail this to someone

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *