Υπολογίστε τον Βασικό Μεταβολικό Ρυθμό (BMR) σας

Υπολογίστε τον Βασικό Μεταβολικό Ρυθμό (BMR) σας
RMR Calculator – Resting Metabolic Rate